Tuesday, 22 November 2011

PENDIDIKAN KEARAH PEMANTAPAN IMAN
BULAN Zulhijjah 1432 Hijrah semakin hampir kepada penhujungnya.. 

“Dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya ia akan dapati di bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur: dan sesiapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia mati sesungguhnya sudah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.” (Surah an-Nisa’, ayat 100)

Hijrah merupakan strategik yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan dakwah Islamiah. Kejayaan hijrah menjadi jambatan tertegaknya Daulah Islamiah kerana hijrah dipandu dan didukung keimanan serta ketakwaan yang padu. Penghijrah Rasulullah SAW inilah yang menyebabkan berlakunya perubahan akidah, ibadah, akhlak dan gaya hidup ummah ketika itu.

Pengajaran penting kepada kita daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ini ialah mengikuti jejak langkah Baginda yang menjadikan tuntutan iman dan takwa sebagai faktor pendorong kepada tugas berhijrah. Justeru, kita perlu berusaha menyuburkan iman dan takwa supaya menjadi panduan kehidupan. Pemantapan iman berkait rapat dengan ilmu dan pendidikan. Maka, Islam memberi penekanan terhadap penguasaan ilmu dan pendidikan.

Dalam Firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Quran jelas menyatakan bahawa Allah SWT meninggikan darjat orang yang berilmu.

“Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu, dan juga orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.” (Surah al-Mujadalah, ayat 11)

Oleh itu pendidikan merupakan satu pendekatan atau sistem pembelajaran yang boleh melahirkan Muslim yang sejati. Pendidikan itu mestilah merangkumi ilmu pendidikan FARDHU AIN dan FARDHU KIFAYAH. Namun pendidikan ini mestilah bersepadu iaitu merangkumi semua aspek yang lengkap termasuk la ilmu SAINS & TEKNOLOGI. Pendidikan seperti inilah yang dikatakan PENDIDIKAN YANG BERKUALITI yang boleh menjanakan UMMAH BERKUALITI.

Umat Islam dituntut memperkukuh ilmu fardu ain dengan mendalami pengetahuan agama seperti dalam bidang tafsir al-Quran, hadis, fiqh, akidah dan sebagainya sebagai benteng kepada keutuhan, kekuatan iman serta pegangan agama Islam. Berdasarkan pemerhatian dalam bidang tertentu seperti ilmu matematik, sains fizik, kimia, biologi, kejuruteraan, perubatan dan bidang sains lain, didapati bahawa umat Islam ketinggalan jauh berbanding pencapaian bangsa lain. Ini cabaran hebat kepada umat Islam di negara ini dalam usaha membina masa depan cemerlang. Memperkasa umat Islam sebagai umat yang unggul menuntut kebijaksanaan tinggi. Dalam bidang ilmu dan pendidikan mestilah ada perubahan iaitu tajdid. Pembaharuan ilmu dan pendidikan bersifat semasa mampu melepaskan seseorang itu daripada belenggu kebekuan bersifat tradisi. 

“DIDIKAN ITU IALAH BAGAIMANAKAH MENJATUHAKN ILMU KE DALAM HATI DAN TUJUAN PENDIDIKAN YANG SEBENAR IALAH SEBAGAI SALAH SATU WASILAH UNTUK MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH SWT”No comments:

Post a Comment